BIDRAG

ÅSMF lediganslår olika bidrag. Senast gällde det bidrag till sommarmusikläger/kurser för ungdomar. 
Mer info under fliken BIDRAG

Fliken "Evenemang" har utökats med tips om andra evenemang än de som anordnas av ÅSMF-ensemblerna.

Gå till Postlådan för bl.a.

Aktuellt från ÅSMF

=> Nya brev

=> ÅSMF:s förbundsmöte 2016 hölls 15.4

=> Förtjänsttecken till ÅSMF-medlemmar
  utdelades av FSSMF 9.4

 

Aktuellt från FSSMF

=> FSSMF:s vecko-/infobrev
Henrik Lillhannus
är ny verksamhetsledare från hösten 2016. Hans infobrev länkas från vår Postlåda.

=> Kalendern => "Viktiga datum"

=> Tidningen Resonans

 

FSSMF:s strategi

FSSMF ger ut tidskriften Resonans

ÅSMF:s publika Evenemang syns också i FSSMF:s kalender

Just nu

 Ålands sång och musikförbund fyller 90 år

 och firar det med

 GALAKONSERT 5 november
 kl 16.00 - OBS! ändrad tid

 i Stora Salen i Alandica

 Biljetter säljs till allmänheten. Medverkande kan se
 konserten digitalt via Auditoriet.
Se närmare
 information i ett första utskick till ensemblerna. OBS att klockslaget (15) för konserten har ändrats till 16.00.
FB-länk

 

BREV 8.6 från ÅSMF

/ Sara K och Edward F

SÄND GÄRNA IN information till EVENEMANGSKALENDERN eller ÅSMF-kalendern genom att gå till "Kontakt-fliken" och fylla i uppgifterna i ett e-postmeddelande.

För konserter och andra publika och interna evenemang, se fliken Evenemang

I ÅSMF-kalendern nedan kan man få in "vad som helst" som har anknytning till ÅSMF:s verksamhet. Ta kontakt och ge information via kontaktlänken så läggs informationen upp.

"Gammalt aktuellt"

ÅSMF:s förbundsmöte 2015 hölls 17 april
=> Protokoll (prel) från förbundsmötet
Möteshandlingar

- Verksamhetsberättelse för 2014
- Bokslut för 2014
- Verksamhetsprogram för 2016
- Budget för 2015-16

Vid mötet omvaldes ÅSMF:s ordförande Krister Norrgrann