BIDRAG

ÅSMF lediganslår olika bidrag.
15.1 slutade en ANSÖKNINGSTID

Mer info under fliken BIDRAG

Gå till Postlådan för bl.a.

Aktuellt från ÅSMF

=> Nya brev
=> ÅSMF:s förbundsmöte 2016 hölls 15.4
=> Förtjänsttecken till ÅSMF-medlemmar
  utdelades av FSSMF 9.4.2016

Aktuellt från FSSMF

=> NYTT INFOBREV (13.1.2017)
från verksamhetsledaren Henrik Lillhannus
Länkar till alla FSSMF:s infobrev finns i Postlådan

=> Kalendern => "Viktiga datum"

=> Tidningen Resonans

ÅSMF på Facebook
Gruppen har "arkiverats" 4.1.2017 pga ytterst svagt intresse för den.

Den kan vid behov "återupplivas", om begäran kommer in t.ex. via den här kontaktlänken.

 

FSSMF:s strategi

FSSMF ger ut tidskriften Resonans

ÅSMF:s publika Evenemang syns också i FSSMF:s kalender

Fliken "Evenemang" har utökats med tips om andra evenemang än de som anordnas av ÅSMF-ensemblerna.

Gala 4.11.2016

 

 

 

 

Bilder från Galakonserten och -middagen

  

  

 

 

 

Just nu

Bilder (Foto: Leif Jansson) från Galakonserten och -festen

 

Bilder 4.11

SÄND GÄRNA IN information till EVENEMANGSKALENDERN eller ÅSMF-kalendern genom att gå till "Kontakt-fliken" och fylla i uppgifterna i ett e-postmeddelande.

För konserter och andra publika och interna evenemang, se fliken Evenemang

I ÅSMF-kalendern nedan kan man få in "vad som helst" som har anknytning till ÅSMF:s verksamhet. Ta kontakt och ge information via kontaktlänken så läggs informationen upp.

"Gammalt aktuellt"

ÅSMF:s förbundsmöte 2015 hölls 17 april
=> Protokoll (prel) från förbundsmötet
Möteshandlingar

- Verksamhetsberättelse för 2014
- Bokslut för 2014
- Verksamhetsprogram för 2016
- Budget för 2015-16

Vid mötet omvaldes ÅSMF:s ordförande Krister Norrgrann