FSSMF:s infobrev

Länk till breven (från nr 08-2016) finns på FSSMF:s startsida
och också HÄR:

2017
HÖSTBREV 15.8.2017

Nr 01-2017, 13.1 med bl.a. uppmaningar att skicka in material, nomineringar, anmälningar och ansökningar inom utsatta tider

2016
Nr 10-2016, 9 dec
Nr 09-2016, 9 okt
Nr 08-2016
- med bl.a. kontaktuppgifter till Henrik Lillhannus

Nr 07-2016 - om sångfesten
Nr 06-2016
Nr 05-2016
Nr 04-2016
Nr 03-2016
Nr 02-2016
Nr 01-2016

2015
Nr 10-2015, v 50
Nr 09-2015, v 47
Nr 08-2015, v 46
Nr 07-2015, v 44
Nr 06-2015, v 42
Nr 05-2015, v 41
Nr 04-2015, v 40, 5.10
Nr 03-2015, v 39, 26.9
Nr 02-2015, v 38, 17.9

Nr 01-2015, v 37, 8.9

FSSMF har publicerat veckobreven på sin webbsida

Från september 2015 har FSSMF:s verksamhetsledare Mikael Fröjdö börjat sända ut veckobrev till "representanter för lokalförbund, specialförbund, utskott, styrelser och samarbetspartners".

Finland 100 - Finland sjunger

25.10.2016 kl. 11:25
Körsångarnas hyllning till Finland hölls 6.12.2017, då FSSMF ordnade evenemang på olika orter i Svenskfinland. Också Åland var med.

Klipp från FSSMF:s infobrev nr 9/2016

Finland 100 – Finland sjunger

Finlands svenska sång- och musikförbund ordnar i samarbete med de lokala sång- och musikförbunden ett evenemang den 6.12.2017 på olika orter runt om i Svenskfinland vid samma klockslag. Evenemanget är körsångarnas hyllning till Finland 100 år. Ortens svenskspråkiga och finskspråkiga körsångare bjuds in till evenemanget. En gemensam repertoar sjungs på alla ställen, ca 3 -4 sånger och ett kort anförande framförs. Evenemanget ordnas utomhus.
Planerade orter är: Karleby, Jakobstad, Vasa, Kristinestad/Närpes, Mariehamn, Åbo, Raseborg/Hangö, Helsingfors, Vanda, Borgå och Lovisa.
Dagen kommer att vara späckad med all världens program, så det blir en utmaning att lyckas hitta tid en stund på eftermiddagen då vi samlas runt om i Svenskfinland och sjunger för vårt dyra fosterland.

Gösta Helander

UTBLICK

Finland 100 - Finland sjunger

Körsångarnas hyllning till Finland hölls 6.12.2017, då FSSMF ordnade evenemang på olika orter i Svenskfinland. Också Åland var med.Läs mera »
Gösta Helander
25.10.2016 kl. 11:25

Experiment med Gästbok

Togs i bruk 08/2016, men har använts sällanLäs mera »
Gösta Helander
23.09.2016 kl. 18:28

TEST av en GÄSTBOK för ÅSMF-besökare (med början i augusti).

Gästboken visade sig inte vara intressant eller användbar.
Ca 20 besök, men inga inlägg av utomstående. 

Därför har experimentet avslutats och gästboken tagits bort.
(GH 23.9.2016)